Københavns Kommunes logo

Samtaler

Tal med din kontaktperson om dit liv og dét, der er vigtigt for dig. Når du er i forløb hos os, får du forskellige samtaler.

Når du starter i et forløb i Center for Diabetes og Hjertesygdomme, får du en fast kontaktperson, der følger dig fra start til slut.

Du kan tale med din kontaktperson om de ting, der fylder hos dig. Din kontaktperson vil give dig den støtte og vejledning, du har brug for. Det er jer, der sammen aftaler, hvilke tilbud i centeret, der er relevante for dig. Taler du ikke dansk, er der mulighed for at få en tolk med til dine samtaler.

Indledende samtale

Til den første samtale vil du møde din kontaktperson. Forud for samtalen vil du muligvis modtage et spørgeskema, som kan forberede dig til samtalen. Svarene vil hjælpe både dig og os med at fokusere på det, som er vigtigt for dig.

Formålet med den første samtale er at få talt om, hvad der er vigtigt for dig lige nu og hvad du gerne vil have ud af dit forløb. Sammen med din kontaktperson vil du lave en plan for dit forløb i centeret. Den første samtale varer ca. én time. Det kan være en god idé at have en pårørende med.

Opfølgende samtaler

Undervejs i dit forløb vil du mødes med din kontaktperson én eller flere gange. Måske er der brug for at justere dit forløb, så de passer til dine ønsker og behov, og du kan få støtte til problemstillinger eller ønsker, som opstår undervejs. Samtalen varer ca. 30 min og kan eventuelt holdes pr. telefon, hvis det passer bedre for dig.

Afsluttende samtale

Når dit forløb skal slutte, tilbydes du en afsluttende samtale.  Her vil du sammen med din kontaktperson samle op på forløbet og lægge en plan for det, som skal ske bagefter. I kan f.eks. tale om, hvordan du kan fortsætte med at fastholde dine gode vaner eller din kontakt til din egen læge fremover. Hvis du samtykker, sender vi et slutnotat til din egen læge. Samtalen varer ca. 45 min.