Københavns Kommunes logo

For pårørende

Som pårørende kan du få forskellige former for støtte og vejledning hos Center for Diabetes og Hjertesygdomme og i Københavns Kommune.

Det kan være svært for hele familien og vennekredsen, når sygdom bliver en del af livet. Vi anbefaler, at du som pårørende deltager i den første indledende samtale i centret med din nærtstående, der enten har type-2 diabetes eller en hjertesygdom.

Det anbefaler vi bl.a., fordi vi ved, at inddragelse af pårørende gør, at man både som borger og pårørende bliver bedre til at klare udfordringerne i hverdagen.

Som pårørende har du mulighed for at deltage i alle samtaler og i nogle af vores tilbud i Center for Diabetes og Hjertesygdomme. Det kan vi afklare sammen med dig.

Du kan også få støtte hos en pårørendevejleder, som tilbyder støtte og vejledning, enten telefonisk eller ved et personligt møde. Når du kontakter en pårørendevejleder, har du mulighed for at tale i et fortroligt rum og mulighed for at være anonym.