For pårørende

Som pårørende kan du få forskellige former for støtte og vejledning i Center for Diabetes og Hjertesygdomme og i Københavns Kommune.

Til dig som er pårørende

Som pårørende kan du få støtte og vejledning i Center for Diabetes og Hjertesygdomme og i Københavns Kommune.

Det kan være svært for hele familien og vennekredsen, når sygdom bliver en del af livet. Vi anbefaler, at du som pårørende deltager i den første indledende samtale i centret med din nærtstående, der enten har type-2 diabetes eller en hjertesygdom.

Det anbefaler vi, bl.a. fordi vi ved, at inddragelse af pårørende gør, at man både som bruger og pårørende bliver bedre til at klare udfordringerne i hverdagen.

Som pårørende har du mulighed for at deltage i alle samtaler og i nogle af vores øvrige tilbud i Center for Diabetes og Hjertesygdomme. Det kan vi afklare sammen med dig.

Du kan også få støtte hos en pårørendevejleder, som tilbyder støtte og vejledning enten telefonisk eller ved et personligt møde. Når du kontakter en pårørendevejleder, har du mulighed for at tale i et fortroligt rum og mulighed for at være anonym.

Råd og vejledning

Pårørendemøde - støtte til livet som pårørende

Pårørendemødet er et tilbud til dig, som er pårørende til en borger i forløb med hjertesygdom. Du vil møde andre pårørende, som er i samme situation som dig. På mødet kommer vi blandt andet omkring tre temaer:

  • Hjertesygdom rammer hele familien
  • Når man er en ressource som pårørende
  • Dine egne behov som pårørende.

Mødet foregår i Center for Diabetes og Hjertesygdomme, 1 gang á 2 timer.

LÆR AT TACKLE pårørendekursus

Det er også muligt at deltage i "LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende" - et gratis kursus for pårørende.