Københavns Kommunes logo

Henvisning

Læs hvordan du som praktiserende læge henviser dine patienter til et forløb i Center for Diabetes og Hjertesygdomme.

I Center for Diabetes og Hjertesygdomme modtager vi alle borgere med type 2-diabetes eller hjertesygdomme i Københavns Kommune, som er omfattet af forløbsprogrammerne.

Du henviser lettest dine patienter til centeret via den dynamiske henvisning - i nogle lægesystemer også kaldet pakkehenvisning.

Når du bruger den dynamiske henvisning, er lokationsnummeret og sundhedstilbuddene altid opdateret.

Sådan bruger du den dynamiske henvisning

  1. Vælg ny henvisning > Dynamisk henvisning > Kommune forebyggelse
     
  2. Vælg Sundhedstilbud > Kommune – Diabetes > Kommune – Hjertesygdom
     
  3. Udfyld patientdata