Rapport: Hvordan går det borgerne i Center for Diabetes?

Københavnere med type 2-diabetes opnår markant forbedring af langtidsblodsukkeret, den mentale sundhed forbedres og flere er fysisk aktive efter at have deltaget i det kommunalt rehabiliteringsforløb.

I Københavns Kommune har Center for Diabetes og Hjertesygdomme lavet en omfattende undersøgelse af effekten af det kommunale rehabiliteringsforløb for mennesker med type 2-diabetes. Undersøgelsen bidrager til, at der for første gang dokumenteres signifikant og varig effekt af kommunal rehabilitering.

Rapporten følger borgerne fra starten af rehabilitereringsforløbet og helt frem til seks måneder efter afsluttet forløb. Denne opfølgning 6 måneder efter afsluttet forløb giver et enestående billede af de langsigtede effekter ved deltagelse i et kommunalt rehabiliteringsforløb. Generelt ses en positiv udvikling fra start til slut i borgernes rehabiliteringsforløb. På mange parametre ses også en positiv udvikling ved opfølgningen 6 måneder efter endt forløb.  

Nedenfor opsummeres de vigtigste fund, der indgår i rapporten: 

  • Der ses en markant forbedring af borgernes langtidsblodsukker (HbA1c) fra starten af rehabiliteringsforløb til slut (6,5 mmol/mol). Dette fastholdes seks måneder efter endt forløb.  
  • Langtidsblodsukker er en vigtig indikator for velbehandlet type 2-diabetes. 
  • Et rehabiliteringsforløb i centeret er med til at forbedre borgerens mentale trivsel. Andelen af borgerne, som viser tegn på diabetes-stress, er halveret ved afslutning af forløb, og denne tendens fastholdes seks måneder senere. 
  • Flere borgere er fysisk aktive efter et rehabiliteringsforløb. Andelen af borgere, som på en uge ikke oplever, at de bliver forpustet, falder fra hver fjerde til hver tyvende.
  • Størstedelen af borgerne oplever at have nået deres mål under rehabiliteringsforløbet.
  • Ni ud af ti borgere er motiveret for at tage ny viden og vaner i anvendelse.
Signifikante resultater:
35% stigning i troen på at kunne tackle diabetes (fra 55% til 70%).
42% reduktion i diabetesstress (fra 38% til 22%).
76% reduktion af borgere der bevæger sig 0 min pr. uge (21% til 5%).
Fald i HbA1c med 6,1 mmol/mol (fra 57,5 til 51,4).
Fald i BMI fra 32,2 til 31.
Fald i WHO-5 fra 61,6 til 57,0.

 

Værdi for borgere:
82% godt tilfreds med deres udbytte.
91% synes at medarbejderne var gode at tale med.

Resultater der skaber stolthed

Centerchef Charlotte Glümer er stolt af den omfattende rapport. Hun fremhæver særligt den store detaljegrad i dataindsamlingen, der bidrager til et nuanceret billede af, hvad borgerne kan opnå i Center for Diabetes og Hjertesygdomme. Rapportens resultater har bidraget med ny viden, der skaber højere kvalitet i indsatserne og bedre forløb for borgerne. Charlotte Glümer udtaler følgende:

”Kommunerne har haft ansvaret for rehabilitering af borgere med kronisk sygdom siden 2007, og vi er blevet kritiseret for ikke at være gode nok til at vise effekten af rehabiliteringen. Denne rapport dementerer myten og særligt et resultat er jeg stolt over, nemlig det store fald i langtidsblodsukkeret på 6,5 mmol/mol. Det siger noget om, at borgerne opnår øget handlekompetence og egenomsorg gennem forløbet. Dermed udskydes det tidspunkt borgerne får brug for yderligere kontakt til sundhedsvæsnet i forbindelse med deres sygdom.” 

Om undersøgelsen ”Hvordan går det borgerne i Center for Diabetes?  

  • Rapporten beskriver hvilken gruppe borgere der indgår i rehabiliteringsindsatser i Center for Diabetes og Hjertesygdomme. 
  • Undersøgelsen er gennemført blandt 308 borgere 
  • Dataindsamlingen foregik fra 2018-2021.  
  • Undersøgelsen omfatter validerede spørgeskemaer og fysiologiske målinger.