Københavns Kommunes logo

Værdier og principper

I Center for Diabetes og Hjertesygdomme arbejder vi ud fra en række værdier og principper, som du kan læse mere om på siden her.
  1. Vi arbejder personcentreret og differentieret således, at det er borgerens behov og præferencer, der danner udgangspunkt for, hvordan forløb sammensættes.

  2. Vi inddrager borgerne og andre brugere i så høj grad som muligt, for at få en større viden om og forståelse for hvilke indsatser, der er brug for hos den enkelte.

  3. Vi arbejder ud fra evidensbaseret viden og praksis, og afprøver løbende nye indsatser, for at tilgodese borgernes behov.

  4. Vi arbejder med at skabe varige forandringer og få forankret de nye erfaringer i borgernes hverdagsliv. Dette gør vi ved at arbejde kontinuerligt med borgerens individuelle målsætning og handleplan, og fx ved at inddrage træningstilbud i byens rum, for på den måde at forberede borgerne på de tilbud, der findes uden for Center for Diabetes og Hjertesygdomme.

  5. Vi samarbejder med Diabetesforeningen, Hjerteforeningen, hospitaler og praktiserende læger, forskningsenheder og civilsamfundet om at udvikle og skabe evidens samt med industrien for at udvikle nye redskaber, bl.a. digitale løsninger, som kan bruges i rehabiliteringsindsatsen.